Náboženství Japonsko

Jaká jsou náboženství v Japonsku?

Nejvlivnější náboženství Japonska jsou šintoismus a buddhismus. Obě se vzájemně prolínají a tak většina Japonců kombinuje víru a rituály obou náboženství.

Nejznámější chrámy a svatyně 

Nejvýznamnějším centrem šintoismu je Vnitřní Velká svatyně v Ise, zasvěcená bohyni slunce Amaterasu. Významným buddhistickým chrámem je chrám Sensódži v Tokiu.

Šintoismus - cesta božstev

Tradiční šintoistická svatba, Japonsko

Původním a nejstarším náboženstvím Japonska je šintoismus. Počátky jsou nejasné, šintoismus nemá svého zakladatele a ani posvátnou knihu. Vyvinul se z dávného respektu k přírodním silám a vychází z toho, že božstva (kami) vévodí přírodním jevům, at’ už mrtvým, živým či neživým. Klade se důraz na mystiku, úctu k přírodě a existuje tak mnoho kami, kteří jsou uctívány v tisících svatyních. Z šintoismu také zčásti pramení mnoho japonských obyčejů, jako důraz na očišťování a střízlivou estetiku.

Buddhismus

Socha buddhy v Kamakuře

Původně indické náboženství, které se do Japonska rozšířilo přes Čínu a Koreu v 6. století po Kristu. V průběhu staletí se Japonský buddhismus vyvíjel a převzal některé prvky šintoismu. Získal si mnoho příznivců a postupem času se stal nedílnou součást japonské kultury. Současný buddhismus prostupuje každodenním životem Japonců a projevuje se především v důrazu na duševní sebeovládání pramenící ze zenu. Nejrozšířenější formy japonského buddhismu jsou: zen, amidismus a Ničinerův buddhismus.

Navštivte s námi šintoistickou svatyni Fushimi Inari Taisha v Kjótu, kterou proslavil ve filmu GejšaVíce na zájezdy Japonsko.