Buddhismus

Buddhismus

Socha buddhy v Kamakuře

Původně indické náboženství, které se do Japonska rozšířilo přes Čínu a Koreu v 6. století po Kristu. V průběhu staletí se Japonský buddhismus vyvíjel a převzal některé prvky šintoismu. Získal si mnoho příznivců a postupem času se stal nedílnou součást japonské kultury. Současný buddhismus prostupuje každodenním životem Japonců a projevuje se především v důrazu na duševní sebeovládání pramenící ze zenu. Nejrozšířenější formy japonského buddhismu jsou: zen, amidismus a Ničinerův buddhismus.

Navštivte s námi šintoistickou svatyni Fushimi Inari Taisha v Kjótu, kterou proslavil ve filmu GejšaVíce na zájezdy Japonsko.

AKTUÁLNĚ