Samurajové - vznešení japonští válečníci

Vznešení bojovníci

Samuraj byl středověkým bojovníkem, který sloužil svému pánovi a čest pro něho byla tím nejdůležitějším. Největším ponížením válečníka bylo padnout do rukou nepřítele, zatímco zemřít v boji znamenalo projev oddanosti.

Hrdost a vzdělanost

Samuraj vždy raději požádal věznitele, aby si mohl sám vzít život a provést tradiční seppuku. Tito hrdí bojovníci byli také velice vzdělaní a společensky zruční. Perfektně ovládali čajový obřad, vázání květin i skládání básní.

Seppuku - sebevražedný rituál

Japonský samuraj

Rituál seppuku je známý také pod hanlivým názvem harakiri. Byl formou protestu, kterým mohl dát samuraj najevo nesouhlas s činy svého pána, vyhnout se zajetí či získat zpět ztracenou čest. Tato forma sebevraždy nebyla povolena jiným vrstvám obyvatelstva.

Průběh sebevražedného rituálu seppuku

Japonská katana

Sebevražda byla prováděna po krátké meditaci a přečtení básně na téma pohrdání smrtí, kdy si vkleče vodorovným řezem zleva doprava samuraj prořízl břišní dutinu. Následně pobočník setnul člověku provádějícímu seppuku hlavu. V Japonsku je břicho považováno za centrum těla a duševní aktivity. Jeho proříznutím tak válečník obrazně ukazoval čistotu svého nitra.

Katana - samurajský meč

katany-japonsko.jpg

Katana je dlouhý meč s jednosečnou a extrémně ostrou čepelí, který používali válečníci od 15. století. Tato zbraň byla považována za ztělesnění samurajského kodexu cti známého pod názvem bušidó, který přikazoval meč nikdy nezneužívat.

Zajímavosti o japonské kataně

Japonský samuraj

Katany váží jen okolo 1,5 kila a tajemství jejich výroby se předávalo pouze ústně z otce na syna či z mistra na žáka. Přestože katany téměř vymizely kvůli velice přísné regulaci vlastnictví, díky několika nadšencům se tradice jejich výroby zachovala do dnešní doby.

Vydejte se po stopách japonských mistrů meče při Vaší individuální dovolené. Více na zájezdy Japonsko.

AKTUÁLNĚ