Kdo jsou gejši?

Kdo jsou gejši?

Japonské gejši jdoucí do práce

Jedná se o profesionální společnice - umělkyně. Nejsou v žádném případě prostitutky. Mají za sebou dlouhodobou a pečlivou přípravu, která zahrnuje tradiční tance, hru na hudební nástroje a další dovednosti. Musí být schopné konverzovat s hosty na vysoké úrovni, včetně té filosofické.