Japonský makak

Japonský makak

Japonský makak

Japonský makak je druh opice žijící na severu Japonska i v zimních podmínkách při teplotě -15C°. Jedná se tak o nejseverněji žijící druh primátů na světě. Má šedou hustou srst, červenou pokožku a krátký ocas. V přírodě většinu času tráví v lesích a živí se semeny, ovocem, kůrou, listím a bezobratlými živočichy. Opice jsou vysoké okolo 80-90 cm, samci váží kolem 10-15kg, samice jsou menší a váží okolo 6kg.

Poznejte sněžné opice a jejich zvyky blíže na zájezdy Japonsko!