Japonské slavnosti: macuri

Japonské slavnosti: macuri

Slavnosti Macuri, Japonsko

V Japonsku existuje nespočet místních festivalů, z nichž některé trvají i několik dní. Většina slavností se koná každoročně jako oslava božstev nebo jako sezónní historické události. Slavnosti jsou vždy spjaty s místní svatyní a téměř všechny zahrnují základní rituály: očišt’ování (často vodou či ohněm), obětování (symbolické) a průvod ke svatyni (přivolání božstva Kami), to vše za doprovodu tanců, lukostřelby a dalších aktivit.