Japonská mafie jakuza

Význam slova jakuza

Pojem jakuza pochází z karetní hry ojčobaku, kdy nejhorší kombinací karet je osmička, devítka a trojka (kombinace s nulovým skóre). V japonském stylu počítání se tyto tři čísla překládají jako Ja (8), Ku (9), Za (3) z čehož plyne, že výraz jakuza je nelichotivý a používá se k označení ztracené existence, psance nebo osoby, jíž si společnost necení.

Rituál Jubicume (létající prst)

Jedná se o rituál, který je známý z mnoha filmů, ale rozhodně se nejedná o nadsázku. Zákon nařizuje členovi jakuzy, který nějakým způsobem selhal, odseknout si článek prstu a prezentovat ho nadřízenému s žádostí o odpuštění. Pokud je však provinění vážnější, nemusí vše skončit jen u jednoho prstu.

Co je to jakuza

Jakuza a zbraně

Zločinecká organizace s vysoce propracovaným systémem hierarchie s počtem členů 100 až 150 tisíc, kde v čele každého klanu stojí nejvyšší ojabun (otec).

Prostředí jakuzy je silně provázáno rodinnými vazbami a ctí tak hodnoty vyznávané většinovou japonskou společností, jako jsou hodnoty giri (morální povinnost pomsty) a nidžó (schopnost soucitu a empatie).

Japonská jakuza se dělí na několik klanů, z toho ten největší je klan Jamaguči-gumi, který vznikl z gangů organizujících práci v docích ve městě Kóbe, a druhým největším je klan Inagawa-kai, jenž ovládá předměstí Tokia, převážně ve čtvrti Kabuki-čó.

Čím se jakuza zabývá

Jakuza, Japonsko

Organizace jakuzy se specializuje na obchod s drogami, uměleckými díly, vydírání, prostituci a moderní zločiny, jako je například greenmailing. Sféra vlivu jakuzy zasahuje až do vysoké politiky a najít přesné statistiky všech aktivit je nemožné.

Aby jakuza nebyla vnímána pouze negativně, tak v mnoha případech přírodních katastrof a jiných neštěstí přispěchá s finanční či jinou pomocí do postižených oblastí -většinou dříve než vládní organizace.

Vznik jakuzy

Mezi jedno z působišť jakuzy dříve patřily také pačinko herny

Původ jakuzy je nejasný, říká se však, že vznikla již v dobách Eda, kdy jeden z nejmocnějších šógunů Tokugawa Iejasu sjednotil Japonsko a ukončil tak století válek. V té době se najednou ocitla bez práce tisícovka róninů (samurajů bez pána), která začala okrádat a terorizovat místní obyvatelstvo. Tato situace tak dala vzniknout původu „rytířských občanů“, neboli okondate, kteří chránili obyvatele před násilím róninů. Tolik mýtus. Více pravděpodobné však je, že jakuza vznikla ze středověkých cechů gamblerů, pouličních obchodníků a vrahů.

Jakuza a tetování

Japonské vzory na tetování členů jakuzy

Každý jistě slyšel, že členové jakuzy jsou drsní muži potetovaní od hlavy až k patě, ale na první pohled je nejspíše nepoznáte. Svá dokonalá tetování totiž pečlivě schovávají před zraky veřejnosti pod drahými obleky. Samotná tetování členů jakuzy nejsou jen pouhou ozdobou, ale dají se podle nich poznat zásluhy, počet zabitých nebo postavení, kterého člen jakuzy dosáhl. Původně bylo tetování prováděno bolestivou a časově velice náročnou metodou, pomocí bambusového trnu. Nejoddanější členové tuto metodu stále vyhledávají, avšak moderní doba umožňuje tetování pomocí elektrického strojku.

AKTUÁLNĚ