Jakuza a tetování

Jakuza a tetování

Japonské vzory na tetování členů jakuzy

Každý jistě slyšel, že členové jakuzy jsou drsní muži potetovaní od hlavy až k patě, ale na první pohled je nejspíše nepoznáte. Svá dokonalá tetování totiž pečlivě schovávají před zraky veřejnosti pod drahými obleky. Samotná tetování členů jakuzy nejsou jen pouhou ozdobou, ale dají se podle nich poznat zásluhy, počet zabitých nebo postavení, kterého člen jakuzy dosáhl. Původně bylo tetování prováděno bolestivou a časově velice náročnou metodou, pomocí bambusového trnu. Nejoddanější členové tuto metodu stále vyhledávají, avšak moderní doba umožňuje tetování pomocí elektrického strojku.