10 rad, čeho se v Japonsku vyvarovat

1. Při jídle a ani po jídle nezapichujte hůlky do rýže. Tento akt má spojitost s pohřebními rituály a jedná se o hlubokou nezdvořilost.

2. Na mnoha veřejných místech si budete zouvat boty, a tak je dobré mít čisté ponožky bez děr. Předejdete případným posměškům.

3. Nezapomeňte na důkladnou očistu před vstupem do veřejných lázní a dodržování jejich pravidel. I před samotným vstupem do vany se vždy osprchujte.

4. Některé noční kluby (pánské kluby) nevpouštějí dovnitř cizince a velice zdvořilým způsobem zde Vám bude odepřen vstup. V žádném případě se s ochrankou nedohadujte, jedná se většinou o místa ve vlastnictví zločinecké organizace jakuza a pánové u dveří se k Vám nebudou chovat uctivě donekonečna.

5. Japonská společnost je velice konzervativní a projevy silných emocí chápe jako slabost. Ačkoliv jsou Japonci k turistům velice tolerantní, zkuste se vyvarovat přílišných důvěrností na veřejnosti (držení se za ruce či kratší polibek jsou tolerovány).

6. Na veřejnosti hlasitě nesmrkejte, je to nezdvořilé (bohužel naopak Vy budete svědky neustálého popotahování a chrchlání).

7. Neplat’te spropitné, není to zvykem.

8. Při jízdě na eskalátoru stůjte vždy na správné straně a neblokujte cestu spěchajícím lidem. Jednoduše stůjte stejně jako většina lidí.

9. Metro i vlaky vždy zastaví na přesně vyznačených místech, kde se nastupující předem řadí do fronty. Dodržujte toto pravidlo a v žádném případě nepředbíhejte

10. V dopravních prostředcích zásadně netelefonujte (ani šeptem).

AKTUÁLNĚ