Marek Wachtl - Austrálie, průvodce, tour-operátor

Marek Wachtl - Průvodcovská a touroperátorská činnost, Austrálie

Marek Wachtl - Austrálie, průvodce, tour-operátor

Je jedním z nejzkušenějších průvodců v Austrálii. Po studiích získal bohaté zkušenosti nejen během příprav na olympijské hry v Sydney roku 2000, ale následně také při spolupráci s významnými cestovními kancelářemi z celého světa (Thomas Cook, ATS Pacific apod.). Má bohaté zkušenosti s cizojazyčnou klientelou a hovoří několika jazyky. V Austrálii žije trvale od roku 1999.

AKTUÁLNĚ